Bài đăng

Nguyễn Thư Di trở thành Hoa hậu Thế giới người Việt 2019